Európai Tűzvédő Anyagokat Forgalmazó Kft

Tűzvédelem - tűzvédelmi szolgáltatás

Amit egy tűzvédő festék tudhat...Tűzvédő festék acélra. Ha az a cél....

Oldószer alapú, hőre habosodó, (szórással egy rétegben felhordható), film-szerű tűzvédő bevonat fémre

Kezelési és alkalmazástechnikai  útmutató

Hensotherm 310 KS – beltéri tűzvédő festék fémre.

ETA –No 11/0456  
ÉMI:TMI-7/1/2012

Oldószer alapú, hőre habosodó, (szórással egy  rétegben felhordható), film-szerű tűzvédő bevonat beltéri használatra, I/H és nyitott elemeken és zárt szelvényeken az EN 13501-2-nek megfelelően.

Jóváhagyások/engedélyek: jóváhagyva az  EN 13381-8-nak megfelelően.

ETA –No 11/0456  CE:1121-CPD-GA5009  ÉMI:TMI-7/1/2012

Osztályozás: CE-jelzés a 93/68/EWG-nek megfelelően.
Alkalmazási területek:  acél szerkezetekhez, mint oszlopok, gerendák, mestergerendák  I/H elemekhez  és zárt szelvényekhez,  fémmel  bevont (tüzihorganyzott) elemekhez is.  Tűzállóság  (Th érték) lásd: 2-4 oldal; Más tűzállósági mértékekhez kérjen    technikai tanácsot.  Beltéri használatra tartóssági besorolás Y/Z1/Z2 az ETAG 018-2-nek megfelelően.


Előnyök: az extra finom szemcsés nyersanyag garantálja a sima felületet. Karbantartást nem igényel. Könnyen kezelhető  fedő réteg. Kapható RAL és NCS keverési rendszerben, valamint egyedi színárnyalatokban.
Alkalmazható fémmel bevont elemeken is.  
VOC < 350 g/l.

Útmutatás a Hensotherm 310 KS-beltéri- használatához:       
A beltéri Hensotherm 310 KS lehetőleg 5°C-nál magasabb hőmérsékleten és kevesebb mint 80 %-os relatív páratartalomnál használandó. Magas relatív páratartalomnál (pl. 80%) a jó szellőzési  feltételek elengedhetetlenek.  
A felületi hőmérséklet  legalább 3 °C-kal harmatpont felett legyen, de mindenképpen 0 °C fölött.
Csak szakképzett emberek  alkalmazzák. 45/2011.(XII.7)BM rendelet 12.
Felület előkészítése:  a beltéri Hensotherm 310 KS csak megfelelően előkészített  és lealapozott anyagra hordható fel  a már alkalmazott, ismeretlen  alapozó és a beltéri Hensotherm 310 KS kompatibilitását ellenőrizni kell; minden sérülést (pl.rozsdásodást, ütődést, stb.) ki kell javítani pl. HENSOGRUND 1966 E-vel vagy más kompatibilis alapozóval.
Technikai segítségért forduljon a Rudolf GmbH-hoz  vagy az importőrhöz.
Csupasz profilokhoz az Sa 2.5 homokfúvást, kézi tisztításhoz az St 2-t ajánljuk, az EN ISO 12944-4-nek megfelelően.A HENSOGRUND 1966 E alkalmazása: 40-60 µm száraz rétegvastagság (dft) ~120-190 g/m2, horganyzott acélhoz a HENSOGRUND 2K ajánlott.  A felületről el kell távolítani a szennyeződéseket és biztosítani kell a tapadást  ajánlott száraz rétegvastagság: általában 50 µm (dft) ~150 g/m2 mennyiséget javasoljuk az alkalmazási adatok feljegyzését az EN ISO 12944-7/-8-nak megfelelően.

Alkalmazás:Alkalmazás előtt alaposan keverje fel!  Airless szórás optimális szóráshoz kb.20°C-os anyaghőmérséklet szükséges  hígítani, max.5%-ban, HENSOTHERM V 45-tel ajánlott (esetleg aromás, esetleg észter  hígítóval)
Javasolt üzemi nyomás: 200-250 bar  fúvóka méretek: 0.017"-0.025": áramlási sebesség > 4 l/min. A  gép szűrői maradhatnak, de a pisztoly szűrőket el kell távolítani. Legfeljebb 1000 g/m2 hordható fel egy rétegben. 

1.réteg az alapozóra:
Általában kb. 500 µm nedves rétegvastagság  elegendő lehet.(szárazon  kb: 350 µm).
HENSOTHERM 310 KS jellemző fedési mértéke: az egy rétegben való felhordás függ az acél mintáktól és a szerkezeten belüli pozíciótól.

Festés és hengerelés: hengereléshez báránybőrből vagy moherből készült henger ajánlott, mely ellenáll az oldószernek.  Festéshez hosszú sörtéjű ecset ajánlott, mely ellenáll az oldószernek.
Száradás  20°C-os hőmérsékleten és 65%-os relatív páratartalomnál:  legalább 24 óra bevonatonként az alacsonyabb hőmérséklet, magasabb relatív páratartalom, a nem elegendő légmozgás és a különböző vastagságú tűzvédelmi bevonatok meghosszabbíthatják a száradási időt.
Fedőréteg:  fedőréteg felhordása csak a Hensotherm 310 KS megszáradása után, legalább 48 órával beltéri Hensotherm 310 KS száradását köröm-teszttel ellenőrizhetjük.
Fedőréteg  HENSOTOP 84-gyel (oldószeres) kapható RAL vagy NCS keverési rendszerben és egyedi árnyalatokban külön kérésre fedő mérték: HENSOTOP 84: 130-180 g/m2 nedves, függően a színárnyalattól.  Használat után minden felszerelést azonnal le kell tisztítani HENSOTHERM V45 hígítóval, vagy aromás, esetleg észter  hígítóval.


Szállítás/tárolás: szállítás és tárolás lehetőleg +5°C és +30°C között.  
Bontott vödrök szavatossági ideje: 12 hónap   a nyitott vödröket alaposan le kell zárni.

Csomagolás:  25 kg nettó tömeg  bádog vödör.

Óvintézkedések a biztonságos használathoz: a beltéri HENSOTHERM 310 KS-t használja az összes helyi és nemzetközi előírásnak megfelelően-
Környezet, Egészségügy és Biztonság: A rendeleteket gyakran felülvizsgálják, így a termék használata előtt kérjen aktuális biztonsági adatlapot.  
További műszaki tanácsért kérjük lépjen kapcsolatba velünk! Jelenlegi tudásszintünk szerint az itt közölt adatok korrektek, de a gyártó nem vállal felelősséget a közölt információk teljességéért és korrektségéért, ezek csak útmutatásként szerepelnek. Alapul az ellenőrzött vizsgálatok és az alkalmazás során szerzett tapasztalatok szolgálnak. Ha valaki a terméket más célra, vagy előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül a fent említett alkalmazási módtól eltérően használja, azt saját kockázatára teszi. Ilyen esetben bárminemű kár vagy sérülés esetén a Rudolf GmbH-t semmilyen felelősség nem terheli. Eme adatlap korábbi verziói már nem érvényesek.

Magyarországi felhasználás:
HENSOTHERM 310 KS – tűzvédelmi rendszer nem dolgozható fel, ha az anyag, az alapozás, vagy levegő hőmérséklete +5 C alatt van, avagy a relatív levegőnedvesség tartalom a 75 %-ot meghaladja.(Harmatpont).
HENSOTHERM 310 KS erős tixotrop anyagot tartalmaz, alkalmazás előtt erős keveréssel a megfelelő feldolgozási folyékonyság elérhető. (kb.10 perces keverés!) A termék vizsgálata/engedélye  során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:  a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ötödik rész.
 Felhordásra vonatkozóan:  irányadó, a 45/2011.(XII.7)BM rendelet 12 pontja minden tűzvédő festék esetén!

Rétegrendekről:
Hensogrund alapozók: speciális műgyanta bázisú, fémfelületek korrózióvédelmére szolgáló alapozó festékek.
Hensotherm 310 KS: oldószer alapú, habosító és égéskésleltető adalékanyagokat tartalmazó tűzvédő festék.
Hensotop 84 fedőlakk: oldószeres tűzvédő fedőlakk a tűzvédő festék fölé
Figyelembe véve a gyártó korábbi, Magyarországra érvényes nyilatkozatait!!A Hensotherm 310 KS tűzvédő festékbevonat rendszer mérsékelten agresszív városi, ipari légkörtípus beltéri körülményei között alkalmazható olyan tetővel védett helyeken, ahol csapóesőnek, tartós vízigénybevételnek nincs kitéve a szerkezet és kültéri vátozatban is.
Fémtiszta, mindenféle szennyeződésektől mentes, MSZ EN ISO 8501-1: 2008 szabvány szerint Sa 2 ½ tisztaságú fokozatú acéllemez legyen.

Részletes információért  kérjük  forduljon  tanácsadó  szolgálatunkhoz:  061-295-00-00 tel/fax vagy  Drótposta: tuzvedo@tuzvedo.hu
Gyártó: Hensel GmbH Németország.
WEB: https://www.tuzvedo.eu/     

Mail: tuzvedo@anyagvedelem.hu


Tel/fax: 061-295-00-00


H mondatok:
H226    Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H335    Légúti irritációt okozhat.
H411    Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H304    Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
EUH 066    Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
H336    Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H312    Bőrrel érintkezve ártalmas.
H332    Belélegezve ártalmas.
H315    Bőrirritáló hatású.
H225    Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.


FEL